Phòng tắm đá Neolith Pulpis

Mã đá: Neolith Pulpis

Bề mặt: Silk

Độ dày: 6 mm