Phòng tắm đá Neolith La Bohème

Mã đá: Neolith La Bohème

Bề mặt: Silk

Độ dày: 6 mm