Phòng tắm đá Neolith Hymalaya Crystal

Mã đá: Neolith Hymalaya Crystal

Bề mặt: Ultrasoft

Độ dày: 6 mm