Phòng tắm đá Neolith Calatorao

Mã đá: Neolith Calatorao

Bề mặt: Silk

Độ dày: 6 mm