Phòng tắm đá Neolith Calacatta

Mã đá: Neolith Calacatta

Bề mặt: Silk

Độ dày: 6 mm