Ốp tường đá Neolith Estatuario

Mã đá: Neolith Estatuario

Bề mặt: Silk

Độ dày: 6mm