Nội thất đá Neolith Amazonico

Mã đá: Neolith Amazonico, Neolith NewYork – NewYork

Bề mặt: Decor Polished

Độ dày: 6mm