Căn bếp đá Nero Marquina

Mã đá: Neolith Nero Marquina, Neolith Mont Blanc

Bề mặt: Silk

Độ dày: 6 & 12mm