Căn bếp đá Neolith Strata Argentum

Mã đá: Neolith Strata Argentum

Bề mặt: Riverwashed

Độ dày: 6 & 12mm