Căn bếp đá Neolith Nero Marquina

Mã đá: Neolith Nero Marquina

Bề mặt: Silk

Độ dày: 6 & 12mm