Căn bếp đá Neolith Calacatta

Mã đá: Neolith Calacatta

Bề mặt: Decor Polished

Độ dày: 6 & 12mm