Căn bếp đá Neolith Calacatta Gold

Mã đá: Neolith Calacatta Gold

Bề mặt: Silk

Độ dày: 6 & 12mm