Bàn trà đá Neolith Calacatta Luxe

Mã đá: Neolith Calacatta Luxe

Bề mặt: Ultrasoft

Độ dày: 12 mm