Bàn ăn đá Neolith Mont Blanc

Mã đá: Neolith Mont Blanc

Bề mặt: Silk

Độ dày: 6mm