Ốp tường lát sàn đá Neolith Strata Argentum

Mã đá: Neolith Strata Argentum

Bề mặt: Riverwashed

Độ dày: 6mm

Ốp tường đá Neolith Layla

Mã đá: Neolith Layla

Bề mặt: Slate

Độ dày: 6mm

Ốp tường đá Neolith Estatuario

Mã đá: Neolith Estatuario

Bề mặt: Silk

Độ dày: 6mm

Bàn lễ tân đá Neolith Calacatta

Mã đá: Neolith Calacatta

Bề mặt: Silk

Độ dày: 6mm

Lát sàn đá Neolith Strata Argentum

Mã đá: Neolith Strata Argentum

Bề mặt: Riverwashed

Độ dày: 6mm

Bàn trà đá Neolith Mont Blanc

Mã đá: Neolith Mont Blanc

Bề mặt: Silk

Độ dày: 6mm

Bàn ăn đá Neolith Mont Blanc

Mã đá: Neolith Mont Blanc

Bề mặt: Silk

Độ dày: 6mm

Nội thất đá Neolith Amazonico

Mã đá: Neolith Amazonico, Neolith NewYork – NewYork

Bề mặt: Decor Polished

Độ dày: 6mm

Bàn trà đá Neolith Calacatta Luxe

Mã đá: Neolith Calacatta Luxe

Bề mặt: Ultrasoft

Độ dày: 12 mm

Phòng tắm đá Neolith Hymalaya Crystal

Mã đá: Neolith Hymalaya Crystal

Bề mặt: Ultrasoft

Độ dày: 6 mm